Zjistěte, kolik ušetříte přímo vy

Stačí nám adresa vašeho domu a na základě
dostupných dat spočítáme úsporu na míru.
1
Zadejte
adresu
Zadejte českou adresu
nemovitosti, na které by
měly být solární panely
nainstalovány.
2
Podíváme se
do katastru
Z katastru vyčteme 
veškeré nutné údaje. 
Pokud je nedohledáme, 
doptáme se vás.
3
Spočítáme
úsporu
Pokud nemovitost
vyhovuje, spočítáme úsporu
na míru. Tu můžete poté upřesňovat.