Dotaci na fotovoltaiku vyřídíme za vás

V rámci služby za vás vyřídíme dotaci Nová zelená úsporám, která od 1. ledna 2014 podporuje výměnu neekologických zdrojů energie za efektivní ekologicky šetrné zdroje, a to v maximální výši 50 % řádně doložených výdajů.

Nová zelená úsporám je program Ministerstva životního prostředí, který podporuje energeticky úsporné rekonstrukce rodinných a bytových domů, výměnu nevyhovujících zdrojů vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energie. Dotaci tedy můžete využít i pro financování solárních systémů, instalaci solárních panelů a fotovoltaická řešení.

Hlavním cílem programu Nová zelená úsporám je zlepšení stavu našeho životního prostředí tím, že napomůže ke snížení produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2).

Zjistěte, kolik díky fotovoltaice ušetříte

Spočítejte si, jak velkou úsporu vám solární panely přinesou